Toimitilat

Erikois­osaamisena toimi­tilat

Meillä on moni­puolinen koke­mus liike- ja toimi­tilojen myyn­nistä ja vuok­rauk­sesta. Palve­lemme asiak­kai­tamme laajalla alueella. Mikäli oman­laista liike­tilaa ei tunnu löytyvän, palve­lemme myös osto­toimeksi­annolla.

Lisätietoja antaa

Jussi Hannukkala, yrittäjä, LKV
0400 363 025
jussi.hannukkala@johacon.fi

Kohteet

01300
01400
01800
04260
04340
05200
05400
05440
05460
05480
05510
05800
05810
05820
05830
05840
05860
05880
05900
08200
11100
11120
11130
11170
11310
11710
12100
12240
12310
12350
12400
12520
12640
12700
12820
14620
40320