Toimitilat

Erikois­osaamisena Toimi­tilat

Meillä on moni­puolinen koke­mus liike- ja toimi­tilojen myyn­nistä, ostosta ja vuok­rauk­sesta. Palve­lemme asiak­kai­tamme laajalla alueella. Mikäli ei oman­laista liike­tilaa tunnu löytyvän, palve­lemme myös osto­toimeksi­annolla.

Lisätietoja antaa

Jussi Hannukkala, yrittäjä, LKV
0400 363 025
jussi.hannukkala@johacon.fi

Kohteet

00590
00940
01350
01360
01400
01420
01620
01730
01800
04260
04400
04410
04430
04440
04620
05200
05400
05440
05450
05460
05720
05800
05810
05820
05830
05840
05860
05880
05900
07150
11100
11120
11130
11170
11710
12100
12310
12400
12750
12920
13210
14620