Myymässä asuntoa

Kun asunnon myynti on ajankohtaista

Myymässä

Meiltä saat oman henkilökohtaisen välittäjän, joka vastaa sinulle ja asiakkaille myytävästä asunnosta ja näin myös ostajaehdokkaat saavat samanlaista ja oikeaa tietoa. Olet siis turvallisissa käsissä. Kaikista myyntiin liittyvistä mieltä painavista asioista voit esittää meille kysymyksiä.

Välittäjät palveluk­sessasi

Välittäjämme hoitavat asuntosi myynnin ammattitaidolla aina arviokäynnistä asuntokauppoihin. Toimistomme löydät Hyvinkäältä ja Riihimäeltä.

löydä välittäjä

Vinkit myymiseen

Kuntotarkastus

Luotettavasti ja hyvin tehty kuntotarkastus parantaa kaikkien osapuolien asemaa ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta mahdollisilta oikeus­toimilta voidaan tulevaisuudessa parhaan mukaan välttyä. Kunto­tarkastus ei ole lain mukaan pakollinen asunto­kaupan yhtey­dessä, mutta silti suosi­teltavaa. Kun myyjällä, välittäjällä ja ostajalla on kattava käsitys asunnon kunnosta, vähentää se epä­varmuutta ­kaupan edetessä ja kauppa myös syntyy lopulta helpommin ja varmem­min. Kiinteistön­välittäjä on tärkeä osa­puoli asunto­kaupan aikana kunto­tarkastuksen toteu­tumiseen liittyen.

Energiatodistus

Energiatodistus tulee esittää uudis­rakennuk­selle rakennus­lupaa haettaessa sekä olemas­sa olevalle raken­nukselle myynnin tai vuok­rauksen yhteydessä.

Energiat­odistus on voimassa 10 vuotta sen anto­päivästä.

Myyntivoitto tai -tappio

Voit myydä asuntosi ilman myynti­voitto­veroa, mikäli itse tai joku perhees­täsi on vakituisesti asunut asunnossa omistus­aikanasi yhtä­jaksoi­sesti vähin­tään kaksi vuotta. Perhees­een lasketaan mukaan puoliso ja ala­ikäiset lapset.

Muissa tapauksissa asunnon luovutus­voitto eli myynnistä saatu voitto vero­tetaan pää­oma­tulona. Jos myyt asunnon tappiolla, tappion voi vähentää ensi­sijaisesti kyseisen vero­vuoden luovutus­voitoista.

Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat yhdessä pesän omai­suutta. Näin ollen myös kuolin­pesän omista­man asunnon myynti ja välitys­toimeksi­annon tekeminen edel­lyttävät osakkaiden yksi­mielistä päätöstä. Ensimmäinen askel omai­suuden myynnissä onkin siis kuolinpesän osak­kaiden selvit­täminen. Välittäjil­tämme saat ohjeistusta, kuinka tulee toimia kuolin­pesän myydessä omai­suutta.

Sähköiset osakekirjat

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen asunto-osakkeiden omistajarekisteri, johon Maanmittauslaitos kirjaa omistusta ja panttausta koskevat tiedot. Taloyhtiöiden on liityttävä rekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Uudistus velvoittaa myös osakkaita. Jokainen osakas hakee omistukselleen sähköistä omistajamerkintää. Merkintää on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa siirron jälkeen. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Ota yhteyttä

Arviokäynti on maksuton, kun harkitset asuntosi myyntiä. Jos tarvitset arvion esimerkiksi pankkia varten, veloitamme hinnastomme mukaisen palkkion. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Valitse Alue*

Viesti lähetetty

Kiitos yhteydenotostasi, palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Virhe

Viestiä lähetettäessä tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.